تماس با ما


contact image ارتباط با ما

پست الکترونیکی: info@tij.ir
شماره تماس:
مسئول وب سایت: عباس جانباز
آدرس : قم ، مصلی ، بلوار نیایش ، کوچه 3 ، فرعی دوم سمت چپ - کد پستی : 3713756146
آدرس وب سایت: https://www.tij.ir