سیتم مدیریت محتوای دروپال


دروپال (Drupal) چیست؟


دروپال یک سیستم مدیریت محتوای بزرگ ، یک پلاتفرم قدرتمند برای برنامه های تحت وب و یک سیستم همه منظوره برای سیستم های نشراجتماعی است. علاوه بر موارد گفته شده دروپال فراتر از یک نرم افزار است.دروپال جامعه ای پر جنب و جوش از طراحان ، برنامه نویسان ،مدیران پروژه ، مدیران سازمانها، استراتژیست های وب و کاربران با تجربه آن است.
دروپال ترکیبی از یک از سیسستم مدیریت محتوا، یک پلاتفرم قدرتمند وب و یک پلاتفرم اجتماعی و معنایی برای نشر اینترنتی است که توسط یک جامعه بزرگ احاطه شده است.
دروپال یک سیستم مدیریت محتوا...در حال بارگذاری..